Alpat Technika grzewcza O FIRMIE SIEMENS ( Landis&Staefa ) System UNIGYR EMS System DESIGO zastosowanie DESIGO VIESSMANN WOLF DANFOSS APV CIEPŁOMIERZE FALOWNIKI PROMOCJE KATALOGI REFERENCJE SKLEP INTERNETOWY
dodaj do ulubionych 81-603 GDYNIA, ul. Promienna 1a, tel./fax: 058 624-56-96, 058 624-15-49
Dojazd do Alpat-u   alpat@alpat.com.pl


alpat
siemens

SIEMENS DESIGO™ INSIGHT
- System zarządzania obiektami

DESIGO™ należy do nowej generacji systemów zarządzania obiektami opracowanych przez firmę Landis & Staefa( obecnie SBT - Siemens Building Technologies ). DESIGO™ INSIGHT dzięki swojej modułowej i możliwej do rozbudowania strukturze pozwala na stosowanie go do obiektów o różnym stopniu złożoności, od najmniejszych obiektów indywidualnych po skomplikowane kompleksy budynków.

desigo

Opłacalny

Instalowane części składowe systemu można łatwo dostosować do Twoich potrzeb. Dzięki temu możesz zamówić tylko te funkcje, które będą Ci potrzebne. Dzięki modułowej strukturze DESIGO™ INSIGHT możesz w każdej chwili rozbudować Swój system.

Niezawodny

Każdy poziom systemu działa autonomicznie i niezależnie od następnego wyższego poziomu. Ułatwia to rozruch i zapewnia minimalne czasy przestoju w razie awarii.

Wzorowany na standardach przemysłowych

Największa zaleta DESIGO™ INSIGHT jest zastosowanie standardów przemysłowych w strukturze systemu i w jego częściach składowych. Dzieje się tak dlatego, że oprogramowanie zostało zaprojektowane dla Windows NT, co pozwala Ci w pełni używać wszystkich funkcji tych systemów operacyjnych.
Użycie takich technologii komunikacyjnych jak BACnet, LON, Profibus i Ethernet TCP/IP maksymalnie ułatwia dostosowanie w wypadku zmian przeznaczenia obiektu oraz pomaga Ci lepiej wykorzystać ludzkie zasoby.

Poziom zarządzania

Służy do odgórnego zarządzania i sterowania obiektem. Obejmuje wizualizację działania systemu, analizę danych i wymianę danych z programami dodatkowymi. Komunikacja na tym poziomie przebiega we wszystkich kierunkach, przez sieć oraz przez połączenia bezpośrednie.

Poziom automatyki

Istniejące i przyszłe generacje sterowników DDC kontrolujących działanie systemu w obiekcie.

Poziom obiektu

Indywidualne regulatory pomieszczeniowe, autonomicznie kontrolujące poszczególne pomieszczenia.

Dołączanie

Dodatkowe wyposażenie i oprogramowanie można dołączy na każdym poziomie systemu.

desigo

Kompatybilny

Obecnie istniejące systemy INTEGRAL MS1000, MS2000, TS1500 i VISONIK można bardzo szybko i łatwo dostosować do DESIGO™ . Dzięki temu masz zapewnioną najnowocześniejszą technologię , a dotychczasowe Twoje inwestycje nadal będą użyteczne.

Topologia systemu

DESIGO™ pozwala zastosować bardzo różne topologie, co z kolei umożliwia dostosować system indywidualnie do rzeczywistych wymagań. Ta łatwość dostosowania jest jedną z najważniejszych zalet DESIGO™.

Otwarty

Użycie części składowych zgodnych ze standardami przemysłowymi oraz zastosowanie standardowych protokołów komunikacyjnych umożliwia rozbudowę systemu o elementy składowe innych firm.

desigo
Otwarta architektura systemu powoduje, że DESIGO™ jest kompatybilny ze wszystkimi istniejącymi i przyszłymi poziomami automatyki tworzonymi przez firmę Landis & Staefa.
Dzięki DESIGO™ możesz inwestować w przyszłość bez zmieniania obecnie istniejącej infrastruktury.

Poziom zarządzania

Stanowisko operatorskie DESIGO™INSIGHT

Poziom zarządzania systemu składa się z jednego lub więcej stanowisk operatorskich oraz z dołączonych modułów oprogramowania. Oprogramowanie stanowiska operatorskiego może być zainstalowane na standardowym komputerze osobistym i nie jest potrzebny dodatkowy sprzęt.

Serwery sieciowe i systemowe

Dla większych systemów, z kilkoma stanowiskami operatorskimi rekomendowane jest użycie sieci. Dzięki temu zasoby mogą być dzielone pomiędzy różne stanowiska operatorskie.
DESIGO™ INSIGHT pracuje w dwóch najpopularniejszych systemach sieciowych : Microsoft Windows i NOVELL NetWare.
Stacje operatorskie DESIGO™INSIGHT mogą zostać >włączone do sieci na dwa różne sposoby i działają niezależnie lub jako stacje operatorskie klienta w połączeniu z (dowolnym) serwerem systemowym. Kiedy używany jest serwer systemowy to dane i programy mogą być wprowadzane centralnie. Informacje określające użytkownika, takie jak hasła i prawa dostępu do danych i programów, mogą zatem być sterowane centralnie. Zapewnia to spójność całego systemu i upraszcza administrowanie nim.
Aktualizacja oprogramowania i zmiany danych projektu (np. kiedy dodawany jest nowy obiekt) przeprowadzane są znacznie szybciej i łatwiej za pomocą serwera systemowego. Dzięki spójnemu centralnemu zapisywaniu alarmów, danych trybu autonomicznego, zapisywaniu danych, grafiki itp., nawet w największych systemach użytkownik może w każdej chwili uzyskać pełny obraz systemu.
Użycie serwera systemowego znacznie ułatwia również tworzenie kopii zapasowych danych oraz wymianę danych z programami dodatkowymi.
Kiedy zachodzi potrzeba wydrukowania danych to ponownie okazuje się , że podstawowymi cechami DESIGO™ INSIGHT są >łatwa obsługa i możliwość dostosowania do wymagań klienta. Drukarki mogą zostać podłączone bezpośrednio do stanowisk operacyjnych lub do serwera systemowego.
Drukarki alarmowe mogą nawet być podłączone do poziomu automatyki, zarówno bezpośrednio jak i zdalnie (np. poprzez modem). Taka całkowita niezależność stanowiska operacyjnego zapewnia maksymalną niezawodność działania.

Zdalny dostęp

Aby uzyskać zdalny dostęp do stanowiska operacyjnego DESIGO™ INSIGHT można używać standardowe oprogramowanie zdalnego dostępu (RAS). Wszystkie funkcje stanowiska operatorskiego mogą zatem być obsługiwane zdalnie ze standardowego komputera osobistego. Co więcej nie będziesz potrzebować w tym celu instalować żadnego specjalnego oprogramowania DESIGO™INSIGHT.
Oczywiście przy zdalnym dostępie nadal działają wszystkie zdefiniowane wcześniej preferencje działania oraz uprawnienia dostępu.
Zdalny dostęp do DESIGO™INSIGHT następuje poprzez :

insight

Programy użytkowe dostosowane do potrzeb klienta

Oprogramowanie stanowiska operatorskiego DESIGO™INSIGHT składa się z modułów, realizujących specjalizowane funkcje. Całość oprogramowania zrealizowana jest w 32-bitowej technologii dla systemu Windows NT. Różnorodność funkcji i łatwość obsługi oprogramowania skraca czas nauki oraz przyspiesza wykonywanie operacji, a przy tym sprawia, że system jest niezawodny.
Ustawienia można zdefiniować dla każdego użytkownika. Efektem jest szybka, intuicyjna obsługa, która sprawia, że praca z programami użytkowymi jest przyjemnością. Zapewnione są też : wspomaganie pracy dzięki funkcji bezpośredniej pomocy kontekstowej oraz porady dotyczące wyboru narzędzi. Główne składniki użytkowe oprogramowania DESIGO™INSIGHT to :

Zobacz też : UNIGYR EMS
Początek strony