Alpat Technika grzewcza O FIRMIE SIEMENS ( Landis&Staefa ) System UNIGYR EMS System DESIGO zastosowanie DESIGO VIESSMANN WOLF DANFOSS APV CIEPŁOMIERZE FALOWNIKI PROMOCJE KATALOGI REFERENCJE SKLEP INTERNETOWY
dodaj do ulubionych 81-603 GDYNIA, ul. Promienna 1a, tel./fax: 058 624-56-96, 058 624-15-49
Dojazd do Alpat-u   alpat@alpat.com.pl


alpat siemens

SIEMENS DESIGO™ INSIGHT
System zarządzania obiektami

OPIS WDROŻONEGO SYSTEMU MONITORINGU I ZDALNEGO ODCZYTU

Przedstawiamy przykład wdrożonego systemu zdalnego odczytu, sterowania i monitoringu wielu instalacji poprzez połączenia telefoniczne dla węzłów ciepłowniczych w Porcie Gdynia.

System oparty jest na oprogramowaniu SCADA o nazwie "Desigo Insight" firmy SIEMENS ( Landis & Staefa ). W systemie połączonych jest kilka węzłów ciepłowniczych, gdzie po połączeniu z konkretnym węzłem widzimy wszystkie elementy sterujące, pomiarowe a także rejestrujące - ciepłomierze.

System co roku jest sukcesywnie rozbudowywany i dołączane są kolejne węzły ciepłownicze. Możliwa jest rozbudowa monitoringu nawet do kilkuset węzłów.
Przykładowe "zrzuty" obrazów ze stacji operatorskiej DESIGO, znajdującej się w centrum monitoringu w Porcie Gdynia:

1. Strona główna programu - obraz przedstawia przyciski do programów funkcjonalnych systemu Desigo, a także przyciski umożliwiające przejście do poszczególnych stron z węzłami ciepłowniczymi:

desigo

2. Obraz nr 2 przedstawia okno konfiguratora programu, w którym tylko Administrator systemu może wprowadzać żądane parametry pracy stacji operatorskiej. Okno jest niedostępne dla zwykłych Użytkowników. Każdy Użytkownik posiada własne hasło dostępu, dzięki czemu można w prosty sposób monitorować czas i rodzaj dokonywanych czynności w programie przez każdego Użytkownika.
Na danym obrazku rozwinięta jest zakładka pokazująca konkretne instalacje wprowadzone do systemu:

desigo

3. Trzy kolejne obrazy przedstawiają przykładowe strony z konkretnymi węzłami ciepłowniczymi, które są dostępne dla Operatora stacji po połączeniu telefonicznym z węzłem.
Po połączeniu z węzłem są np. widoczne aktualne wartości mocy i przepływów odczytywane z ciepłomierzy w węzłach ciepłowniczych.
Połączenia dokonuje się w prosty sposób, poprzez kliknięcie przycisku "połącz" na monitorze:

insight unigyr automatyka

4. Obraz nr 6 przedstawia przykładowe wykresy mocy odczytanych z wybranych ciepłomierzy w danym okresie czasu. Jest więc możliwy nie tylko aktualny odczyt wartości w każdym momencie czasu, ale też analiza zebranych i zarchiwizowanych danych.
Archiwizacja danych przebiega automatycznie i są one dostępne w każdej chwili, ale tylko dla uprawnionych osób:

desigo

Podsumowanie:

System jest w pełni skalowalny i w każdej chwili gotowy do rozbudowy. Nie ma też ograniczeń w przypadku wprowadzania przez producentów np. nowych wersji ciepłomierzy, oby były one tylko wyposażone w moduły komunikacyjne (preferowany M-Bus, ale niekoniecznie).

Zobacz też : UNIGYR EMS
REFERENCJE
Początek strony