Vitodens 200 Kondensacyjny kocioł gazowy
z modulowanym palnikiem cylindrycznym
ze stali szlachetnej.
Znamionowa moc cieplna: 8,8 do 26 kW

Vitodens 300 Kondensacyjny kocioł gazowy
z powierzchnią grzewczą Inox-Radial
i palnikiem gazowym MatriX-compact
Znamionowa moc cieplna: 6,6 do 35 kW
w układzie kaskadowym: 11 do 264 kW
Vitodens 300 Kondensacyjny kocioł gazowy
z powierzchnią grzewczą Inox-Radial
i palnikiem gazowym MatriX-compact
Znamionowa moc cieplna: 49 do 66 kW
Vitodens 333 Kompaktowy, gazowy kocioł
kondensacyjny ze zintegrowanym
86 litrowym zasobnikiem c.w.u.
Znamionowa moc cieplna: 6,6 do 26 kW

Vitocrossal 300   Gazowy kocioł kondensacyjny z palnikiem
promiennikowym MatriX.
Znamionowa moc cieplna: 8,4 do 66 kW